CÁCH ÂM TƯỜNG KHÁCH SẠN 3

CÁCH ÂM TƯỜNG KHÁCH SẠN 3

CA1618

LỰA CHỌN 3: KHỐI CÁCH ÂM NHẸ DẠNG MODUN

Khối cách âm nhẹ “TẮT” giúp tăng cường hiệu quả cách âm với chi phí hợp lý, với hiệu quả cách âm vượt trội.

CÁCH ÂM TƯỜNG KHÁCH SẠN 3

LỰA CHỌN 3: KHỐI CÁCH ÂM NHẸ DẠNG MODUN

Khối cách âm nhẹ “TẮT” giúp tăng cường hiệu quả cách âm với chi phí hợp lý, với hiệu quả cách âm vượt trội.

Thuộc tính
Thương hiệu
Giá thành
Liên hệ
CÁCH ÂM TƯỜNG KHÁCH SẠN 3 CA1618

PHƯƠNG PHÁP CÀI ĐẶT:

screenshot_1622104788 screenshot_1622104804 screenshot_1622104813

screenshot_1622104822 screenshot_1622104831 screenshot_1622104840

screenshot_1622104850 screenshot_1622104857 screenshot_1622104867 

Kê định vị, ke định vị hình chữ C 90 x 60mm được gắn cố định vào trần và tường; C shape đối mặt với cấu trúc cách âm.
Khối cách âm nhẹ được cố định bằng vít và đinh lỏng.
Trang trí được thực hiện sau khi lắp đặt cấu trúc cách âm.

SẢN PHẨM ĐƯỢC SỬ DỤNG:

screenshot_1622104924screenshot_1622104937screenshot_1622104952 

Liên hệ