GIẢI PHÁP CÁCH ÂM ỐNG NƯỚC

GIẢI PHÁP CÁCH ÂM ỐNG NƯỚC

TIẾNG ỒN QUA ĐƯỜNG ỐNG:

Tiếng ồn của đường ống nước không thể được cách nhiệt bằng cách xử lý truyền thống với bông bọc, vì nó được tạo ra bởi sự rung động của nước đập vào đường ống. Cách chính xác nên sử dụng vật liệu giảm chấn để cách nhiệt. Nỉ giảm chấn cách âm và chống rung F100 được thiết kế để bọc đường ống. Với tác dụng giảm chấn vượt trội làm thay đổi tần số cộng hưởng cho đường ống, giảm tiếng ồn từ nguồn phát ra

GIẢI PHÁP CÁCH ÂM ỐNG NƯỚC

TIẾNG ỒN QUA ĐƯỜNG ỐNG:

Tiếng ồn của đường ống nước không thể được cách nhiệt bằng cách xử lý truyền thống với bông bọc, vì nó được tạo ra bởi sự rung động của nước đập vào đường ống. Cách chính xác nên sử dụng vật liệu giảm chấn để cách nhiệt. Nỉ giảm chấn cách âm và chống rung F100 được thiết kế để bọc đường ống. Với tác dụng giảm chấn vượt trội làm thay đổi tần số cộng hưởng cho đường ống, giảm tiếng ồn từ nguồn phát ra

Thuộc tính
Thương hiệu
Giá thành
Liên hệ
GIẢI PHÁP CÁCH ÂM ỐNG NƯỚC

PHƯƠNG PHÁP CÀI ĐẶT:

screenshot_1622110601 screenshot_1622110612 screenshot_1622110624

Làm sạch và làm khô bề mặt ống trước khi thi công.
Thi công 1-3 lớp tùy theo yêu cầu. Mỗi lớp được thêm vào sẽ thêm 2 mm vào độ dày Cứ mỗi lớp gấp đôi được thêm vào sẽ làm tăng khoảng 3 dB / A khả năng cách âm.

SẢN PHẨM SỬ DỤNG:

screenshot_1622110739screenshot_1622110682

Liên hệ