GIẢI PHÁP CÁCH ÂM SÀN KHÁCH SẠN

GIẢI PHÁP CÁCH ÂM SÀN KHÁCH SẠN

 

TIẾNG ỒN QUA SÀN

Giảm tiếng ồn va chạm với lớp giảm rung là một cách được thừa nhận tốt để cách nhiệt sàn; nó là dễ dàng hiệu quả về chi phí.

GIẢI PHÁP CÁCH ÂM SÀN KHÁCH SẠN

 

TIẾNG ỒN QUA SÀN

Giảm tiếng ồn va chạm với lớp giảm rung là một cách được thừa nhận tốt để cách nhiệt sàn; nó là dễ dàng hiệu quả về chi phí.

Thuộc tính
Giá thành
Liên hệ
GIẢI PHÁP CÁCH ÂM SÀN KHÁCH SẠN

PHƯƠNG PHÁP CÀI ĐẶT:

screenshot_1622107805 screenshot_1622107816 screenshot_1622107829

screenshot_1622107844 screenshot_1622107857 screenshot_1622107869 

Đối với sàn gỗ, lắp trực tiếp Tấm giảm chấn âm thanh và giảm chấn hộp âm thanh (G3P / G6P / G12P) bên dưới
sàn. Đối với sàn gạch, cần lắp tấm giảm chấn âm thanh và tấm giảm rung hộp âm thanh (G3P / G6PG12P) bên dưới lớp vữa gạch. Lớp cát xi măng dày trên 50 mm.

SẢN PHẨM SỬ DỤNG:

 screenshot_1622107925screenshot_1622107899

Liên hệ