CK-1 - MODULE CÁCH ÂM DẠNG ĐỤC LỖ

CK-1 - MODULE CÁCH ÂM DẠNG ĐỤC LỖ

CK-1
Mã Sản Phẩm: CK-1 (lỗ 5mm)

Đặc điểm sản phẩm:
Cấu trúc lỗ tròn này được thiết kế bằng tính toán lý thuyết âm học. Chức năng tuyệt vời ở tần số trung bình và thấp.

Bảo vệ môi trường:
Phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về bảo vệ môi trường.

Ứng dụng:
Phòng tập thể dục, hội trường đa năng, hội trường, lớp học, phòng thực hành âm nhạc và phòng nghe để kiểm soát thời gian âm vang.

Tiêu dùng:
Tham khảo thiết kế âm học

CK-1 - MODULE CÁCH ÂM DẠNG ĐỤC LỖ
Mã Sản Phẩm: CK-1 (lỗ 5mm)

Đặc điểm sản phẩm:
Cấu trúc lỗ tròn này được thiết kế bằng tính toán lý thuyết âm học. Chức năng tuyệt vời ở tần số trung bình và thấp.

Bảo vệ môi trường:
Phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về bảo vệ môi trường.

Ứng dụng:
Phòng tập thể dục, hội trường đa năng, hội trường, lớp học, phòng thực hành âm nhạc và phòng nghe để kiểm soát thời gian âm vang.

Tiêu dùng:
Tham khảo thiết kế âm học

Thuộc tính
Thương hiệu
Giá thành
Liên hệ
CK-1 - MODULE CÁCH ÂM DẠNG ĐỤC LỖ CK-1

Mã Sản Phẩm:  CK-1 (lỗ 5mm)

Lựa chọn màu sắc:

Vật liệu cơ bản:

Bảng canxi silicat (8mm / 12mm)

Hoàn thành:

Bảng thô (không bao gồm vải sau) / Sơn thân thiện với môi trường

Kích thước phổ biến

300mm x 600mm
600mm x 1200mm
1200mm x 2400mm

Hệ số hấp thụ:
 
Liên hệ