CK-16 - MODULE CÁCH ÂM DẠNG ĐỤC LỖ

CK-16 - MODULE CÁCH ÂM DẠNG ĐỤC LỖ

CK-16

Mã Sản Phẩm:  CK-16 (16mm Big Act)

Tính năng sản phẩm:
Dựa trên tính toán khoa học và lý thuyết âm học, cấu trúc lỗ tròn của tấm tiêu âm đục lỗ có hiệu suất giảm tiếng ồn và tiêu âm vượt trội, đặc biệt đối với âm lượng cao và trung bình.

Ứng dụng:
Nhà thi đấu, hội trường ca nhạc, nhà hát opera, hội trường đa chức năng và khán phòng kiểm soát thời gian âm vang.

Tiêu dùng:
Tham khảo thiết kế âm học

CK-16 - MODULE CÁCH ÂM DẠNG ĐỤC LỖ

Mã Sản Phẩm:  CK-16 (16mm Big Act)

Tính năng sản phẩm:
Dựa trên tính toán khoa học và lý thuyết âm học, cấu trúc lỗ tròn của tấm tiêu âm đục lỗ có hiệu suất giảm tiếng ồn và tiêu âm vượt trội, đặc biệt đối với âm lượng cao và trung bình.

Ứng dụng:
Nhà thi đấu, hội trường ca nhạc, nhà hát opera, hội trường đa chức năng và khán phòng kiểm soát thời gian âm vang.

Tiêu dùng:
Tham khảo thiết kế âm học

Thuộc tính
Thương hiệu
Giá thành
Liên hệ
CK-16 - MODULE CÁCH ÂM DẠNG ĐỤC LỖ CK-16

Mã Sản Phẩm:  CK-16 (16mm Big Act)

Lựa chọn màu sắc:

Vật liệu cơ bản:

E1 MDF / HDF (flame retardant)

Hoàn thành:

Sơn PU mờ

Kích thước phổ biến

600mm x 1200mm
1200mm x 2400mm

Phương pháp cài đặt:

Hệ số hấp thụ:

Liên hệ