CABIN CÁCH ÂM - SIZE L

CABIN CÁCH ÂM - SIZE L

L

CABIN CÁCH ÂM - SIZE L 

  • Sức chứa tối đa 4 người;
  • Không gian lý tưởng để tiếp khách, trò chuyện;
  • Phòng tập dành cho upright piano.
CABIN CÁCH ÂM - SIZE L

CABIN CÁCH ÂM - SIZE L 

  • Sức chứa tối đa 4 người;
  • Không gian lý tưởng để tiếp khách, trò chuyện;
  • Phòng tập dành cho upright piano.
Thuộc tính
Thương hiệu
Giá thành
Liên hệ
CABIN CÁCH ÂM - SIZE L L

2 

KÍCH THƯỚC:

Kích thước bên ngoài:
Chiều cao: 2300 mm (90,55 inch)
Chiều rộng: 2200 mm (86,61 inch)
Chiều sâu: 1536 mm (60,47 inch)

Kích thước bên trong:
Chiều cao: 2140 mm (84,25 inch)
Chiều rộng: 2040 mm (80,31 inch)
Chiều sâu: 1500 mm (59,06 inch)

MODEL-M-FOR-1-2-PEOPLE chi cun 

screenshot_1622187064 

Liên hệ