CABIN CÁCH ÂM - SIZE M

CABIN CÁCH ÂM - SIZE M

M

CABIN CÁCH ÂM - SIZE M

  • Không gian phù hợp cho 1 đến 2 người;
  • Hoàn hảo để làm văn phòng riêng hoặc thảo luận ý tưởng.
CABIN CÁCH ÂM - SIZE M

CABIN CÁCH ÂM - SIZE M

  • Không gian phù hợp cho 1 đến 2 người;
  • Hoàn hảo để làm văn phòng riêng hoặc thảo luận ý tưởng.
Thuộc tính
Thương hiệu
Giá thành
Liên hệ
CABIN CÁCH ÂM - SIZE M M

screenshot_1622185399 

KÍCH THƯỚC:

Kích thước bên ngoài:
Chiều cao: 2300 mm (90,55 inch)
Chiều rộng: 1500 mm (59,06 inch)
Chiều sâu: 1236 mm (48,66 inch)

Kích thước bên trong:
Chiều cao: 2140 mm (84,25 inch)
Chiều rộng: 1340 mm (52,76 inch)

Chiều sâu: 1200 mm (47,24 inch)

MODEL-M-FOR-1-2-PEOPLE chi cun

screenshot_1622187064 

 

Liên hệ