CABIN CÁCH ÂM - SIZE S

CABIN CÁCH ÂM - SIZE S

S

CABIN CÁCH ÂM - SIZE S

  • Tối ưu không gian dành cho cá nhân. 

CABIN CÁCH ÂM - SIZE S

CABIN CÁCH ÂM - SIZE S

  • Tối ưu không gian dành cho cá nhân. 

Thuộc tính
Thương hiệu
Giá thành
Liên hệ
CABIN CÁCH ÂM - SIZE S S

screenshot_1622177972 

Kích thước:

Kích thước bên ngoài:
Chiều cao: 2300 mm (90,55 inch)
Chiều rộng: 1000 mm (39,37 inch)
Chiều sâu: 936 mm (36,85 inch)

Kích thước bên trong:
Chiều cao: 2140 mm (84,25 inch)
Chiều rộng: 840 mm (33,07 inch)
Chiều sâu: 900 mm (35,43 inch)

 silence-booth-dimension-S 

screenshot_1622187064 

Liên hệ