CABIN CÁCH ÂM - SIZE XL

CABIN CÁCH ÂM - SIZE XL

XL

CABIN CÁCH ÂM - SIZE XL

  • Sức chứa tối đa 6 người;
  • Nơi tốt nhất để tổ chức thảo luận, hội họp;
  • Không gian tập cho dàn trống full combo.

CABIN CÁCH ÂM - SIZE XL

CABIN CÁCH ÂM - SIZE XL

  • Sức chứa tối đa 6 người;
  • Nơi tốt nhất để tổ chức thảo luận, hội họp;
  • Không gian tập cho dàn trống full combo.

Thuộc tính
Thương hiệu
Giá thành
Liên hệ
CABIN CÁCH ÂM - SIZE XL XL

screenshot_1622185863  

KÍCH THƯỚC:

Kích thước bên ngoài:
Chiều cao: 2300 mm (90,55 inch)
Chiều rộng: 2200 mm (86,61 inch)
Chiều sâu: 2136 mm (84,09 inch)

Kích thước bên trong:
Chiều cao: 2140 mm (84,25 inch)
Chiều rộng: 2040 mm (80,31 inch)
Chiều sâu: 2100 mm (82,68 inch)

silence-booth-dimension-XL

screenshot_1622187064 

Liên hệ